Flytta till Uppsala för mer än bara studier

I och med att Uppsala är så tätt förknippat med sitt universitet så är det många som tänker sig att en flytt till staden enbart innebär ett boende under en kortare period av sitt liv. Detta medan studierna pågår, man tar examen varpå man därefter flyttar någon annanstans. Om detta kan vi säga följande: Uppsala är mer än bara studier och universitet. För; lite i skymundan av detta Skandinaviens äldsta säte för högre utbildning – grundat redan 1477 – så finns en stad som är både vacker, inbjudande och väldigt intressant. Att flytta till Uppsala enbart för att studera – det gör att man missar mycket av det som faktiskt erbjuds på annat håll.

Ser man till historien så är Uppsala en stad som funnits sedan 1300-talet, men sina ”riktiga” stadsprivilegier fick man först 1497 och då under namnet Uppstad. Man ska dock veta att staden nämnts i text 1164 – då som Östra Aros – och första gången namnet Uppsala syntes var året 1300 och exempelvis så finns det första stadssigillet från 1302. En gammal stad således och en stad med stora anor.

Östra Aros nämnde vi och där har vi en intressant koppling till en annan svensk stad – nämligen Västerås som tidigare gick under namnet Västra Aros. Uppsala och det namnets betydelse är inte riktigt klarlagt, men en tolkning är att den dåvarande ärkebiskopen som bodde i en mindre ort med just namnet Uppsala tog detta med sig då han flyttade till Östra Aros. Hans tidigare ort fick då namnet Gamla Uppsala. En annan tolkning är att namnet kom från att staden låg ovanför Sala (en stadsdel) – det längre upp belägna Sala – och att ordet Sala i sin tur är pluraris av Sal. Något som tolkas på två sätt där det ena är en enklare byggnad medan den andra säger större festhall. Frågar man någon av alla studenter i Uppsala så är det definitivt den senare tolkningen om en större festhall som gäller...

Domkyrkan i Uppsala är värd ett eget kapitel och här handlar det verkligen om en unik byggnad. Slutlig invigning för denna domkyrka i gothisk stil var år 1435 och kyrkan är – tillsammans med Nidarosdomen i Trondheim och Mariakyrkan i Gdansk – den största i hela Östersjöregionen. 6200 kilo är vikten på Sveriges största kyrklocka och ljudet från denna – Storan i folkmun - kan du höra över hela Uppsala då det är dags för gudstjänst. Eller kröning, för den delen. Från år 1441 till år 1719 så var Uppsala Domkyrka den givna kröningsplatsen i Sverige. Undantaget exempelvis Drottning Kristina och Karl XII som båda kröntes i Stockholm. Man har fortfarande kvar sin status som kröningskyrka. Uppsala Domkyrka är definitivt ett måste att besöka i Uppsala.

Att tänka på vid en flytt till Uppsala

Det vi tänkte göra här är att snabbt gå igenom några saker som är utmärkande för Uppsala och några saker som du bör tänka på inför en eventuell flytt dit. Vi börjar med det självklara – flytten i sig – och kan säga att Uppsala ligger så pass bra till att de flesta flyttföretag kan köra dit, hitta och sköta flytten utan några större problem. I och med att man dragit om E4 så är Uppsala numera också en ”lugnare” stad rent trafikmässigt.

Det om logistiken vid en flytt och om vi istället tittar på staden Uppsala ur perspektivet vad som gäller och vad som finns att göra så kanske följande punkter kan underlätta:

  • Ån som rinner genom staden heter Fyrisån.
  • Staden är Sveriges fjärde största.
  • Gillar du fotboll så är Sirius laget att följa och klappar ditt hjärta för ishockey så följer du med fördel laget Almtunas förehavanden. Båda lagen spelar i landets näst högsta serier.
  • Bandy och Uppsala hör inte längre ihop. Tidigare så spelades SM-finalen i bandy alltid på Studenternas i Uppsala, men har sedan några år tillbaka flyttats till Stockholm. Vi hoppas på en återkomst inom kort.
  • Musikintresserad? Missa inte Katalin där många svenska – och utländska – band och artister brukar uppträda. En institution i det svenska musiklivet.
  • Genom att läsa Pelle Svanslös så får du Uppsala sett genom ögonen på en katt.