Uppsala – hur många invånare har staden?

Om man ser till befolkningsmängden i Uppsala så är det faktiskt så att vi har att göra med Sveriegs fjärde största stad. I kommunen finns 211.411 stycken människor och i tätorten så är antalet invånare 140.454 stycken. Intressant i detta blir att man i Uppsala räknar med att ungefär 2-3000 nya människor bosätter sig i staden och att detta i sin tur får en annan effekt; en effekt vi känner igen från andra städer och då i synnerhet Stockholm.

Vi talar om en bostadsbrist och att priserna för de befintltiga når nya toppnoteringar. Det vi kan säga här är att Uppsala sett en ökning på 12 % totalt och att genomsnittspriset på en villa i Uppsala ligger på drygt 3 miljoner kronor och att priset för en bostadsrätt (även här i genomsnitt) ligger på drygt 2.1 miljoner kronor. Något som är högt i förhållande till andra städer och nyligen så passerade man som exempel på detta Göteborg då det kommer till priser. Värt att veta om man som fattig student ska flytta till Uppsala och där får man förmodligen rikta in sig på den hyresmarknad som finns. Vi hämtar här våra uppgifter från Mäklarstatistik.se.

Uppsala – en ständig ökning av befolkning

Uppsala har genom åren stadig ökat i antal och man har sett en alltjämt växande befolkning. Skillnaden mot andra städer som gjort detsamma – exempelvis Malmö och Göteborg – är att man inte haft de där större industrierna att fall tillbaka på. Uppsala har aldrig haft Volvo och man har aldrig haft samma stora hamn som Göteborg; vidare så har man inte haft Kockum eller Malmös närhet till kontinenten.

Nej, Uppsala är till mångt och mycket en akademikerstad och har så varit alltsedan 1477 då Universitetet – och tillika Skandinaviens äldsta lärosäte för högre utbildning – slog upp portarna. Visst: man har haft industrier i Uppsala också – Apotekarnes och Kungsörnen primärt – men visst är det så att det är det akademiska som drar och som är extra utmärkande för staden och dess befolkning. Vad finns det då att säga om Uppsala Universitet och vilken betydelse har detta lärosäte haft för Sverige (och världen)? Vi tycker att följande punkter talar sitt tydliga språk:

 

  • 15 Nobelpristagare har studerat vid Uppsala Universitet
  • Åtta regenter och inte mindre än 30 stycken akademieledamöter är alumner.
  • 14(!) statsministrar har studerat i Uppsala.
  • Man omsätter årligen 4.3 miljarder kronor.
  • Nio fakulteter, 30.000 studenter och 2400 doktorander är intressanta siffror att nämna tillsammans med Universitet.
  • Cambrigde, Oxford och Heidelberg är andra Universitet som tillsammans med Uppsala tillhör Coimbragruppen.