Uppsala – vilken förort ska jag välja?

Som i berört tidigare; Uppsala är en stad som är extremt attraktiv och där man årligen ser att en inflyttning om tre tusen personer äger rum. Nya personer som ska ha någonstans att bo och där Uppsala – liksom andra städer med en stor inflyttning; i synnerhet då Stockholm – har problem dels med att bygga nytt och dels också med att priserna på de befintliga bostäderna skjuter i höjden. Dessutom så är det inte helt lätt att få tag på en hyresbostad – Uppsala har en lång kötid (ett tips: ställ dig i den redan nu om du planerar att flytta till Uppsala i framtiden). I och med att Uppsala är en stad för studenter – man har skandinaviens äldsta lärosäte för högre studier och ett av de mest förnäma universiteten i Sverige – så är det sällan någon som har de ekonomiska musklerna att köpa e egen bostad i de centrala delarna (en student har av hävd inte den bästa ekonomin – ännu). Något som gör att man får söka sig en bit utanför centrum till någon förort.

Det behöver definitivt inte var ett dåligt val, i en förort så bjuds man på en härlig natur, man får en bra kontakt med sina grannar och man ska se det från dess egentliga syfte – en liten stad i anslutning till staden där man kan handla, arbeta och bo i lugn och ro. Trevliga förorter i Uppsala är bland annat följande:

  • Svartbäcken
  • Tunaberg
  • Fålhagen
  • Stenhagen
  • Kvarnbacken

En utsatt förort finns i Uppsala

Men; det var det här med lugn och ro också. För; liksom andra större städer så har även Uppsala haft problem i några av sina förorter och där mans ett stenkastning, bilbränder och mer kriminalitet än vad som är fallet i centrum. Ett problem för hela samhället och inte unikt för just Uppsala. Här handlar det om att integrationen måste bli bättre, att skolorna måste rustats upp och att man måste ta tag i problemen från rötterna. Polisen (nationella operativa  avdelningen: NOA) har genomfört en utredning och sammanställt en rapport där man listat utsatta områden och i Uppsala så är följande område med:

  • Gottsunda/Valsätra.

I ett utsatt område så menas i rapporten från NOA att det är ett lågt socioekonomiskt område där kriminella har viss inverkan på lokalsamhället. Här ska man dock vara medveten om att det även finns andra graderingar: Särskilt utsatta områden och riskområden.

Gottsunda/Valsätra är också det enda området i Uppsala. Att jämföra med Göteborg där sex av de femton platser som räknades som särskilt utsatta fanns representerade.