Rusta och matcha – för dig som tröttnat på livet som arbetslös

Rusta och matcha är en ny tjänst som syftar till att få långtidsarbetslösa i arbete genom att ta ett helhetsgrepp på människans livssituation, drömmar och mål.

Att gå arbetslös under en längre tid är slitsamt för den mentala hälsan. Många menar att sysslolöshet i kombination med avsaknad av sociala sammanhang är en stark riskfaktor vad gäller att utveckla psykisk ohälsa och diverse allmänna hälsoproblem. Du som är långtidsarbetslös vet naturligtvis redan detta. Man mår inte bra utan att ha något att göra, helt enkelt.

Visst kan man ha givande hobbys även som arbetslös. Men känslan av att inte bidra till vare sig samhället eller den egna privatekonomin tär på många arbetslösa. Du som befinner dig i den situationen vill självklart pröva alla tillgängliga metoder för att komma i arbete igen.

Rusta och matcha lyfter personer in i arbete

Ett steg till ett nytt jobb och ett nytt liv kan vara att ta kontakt med en leverantör av Rusta och matcha. Rusta och matcha är en ny tjänst som erbjuds av bland annat privata aktörer i samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet är att coacha dig till ett nytt jobb och en ny vardag genom att arbeta med en mängd faktorer i ditt liv, även bortom de självklara sakerna som att skriva ett CV och gå på anställningsintervju.

Hör dig för med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du kan vara en kandidat för Rusta och matcha. Sedan finns en mängd olika leverantörer att välja mellan, och det är upp till dig att välja. Du kan självklart även be Arbetsförmedlingen rekommendera en leverantör som uppnått goda resultat tidigare.

30 Nov 2022