Att hålla en konferens i Uppsala

Uppsala är en av Sveriges största städer. Således finns ett gediget utbud när det kommer till att hitta lokaler, catering och annat som behövs för en lyckad konferens. För att hålla en bra konferens är det dock inte bara praktiska saker (så som just catering och lokal) som är viktigt. Det huvudsakliga syftet bör ju ändå vara att driva företaget framåt genom sammankomsten.

Val av lokal

Som nämnt i inledningen är Uppsala stort. Således finns det ett flertal alternativ att välja mellan när det kommer till val av lokal. Medan vissa av alternativen ligger mer centralt, ligger andra lite mer naturskönt och längre bort från staden.

Det finns såklart fördelar med att både välja en central och en mer avlägsen (men med ett trevligare läge) lokal. Ett exempel som talar för att välja en lokal mer centralt, är att det är enkelt för alla deltagare att ta sig dit, vilket troligtvis uppskattas. På så vis behöver ingen transport ordnas heller, om deltagarna också är boende i Uppsala.

Sedan kan det finnas fördelar med att välja en lokal lite längre bort. En konferens med övernattning lite avskilt kan vara bra för företagets teambuilding, då det skapar möjlighet för de anställda att komma lite närmare varandra, när alla stannar kvar på området och ev. övernattar.

Catering

Även maten är en viktig del av det praktiska kring en konferens. Vad för catering som behövs beror givetvis på hur konferensen ser ut. I allmänhet är det bra att ta hänsyn till de som behöver alternativ kost. Det kan till exempel handla om glutenallergiker, laktosintoleranta eller de som inte äter något kött eller animaliskt över huvud taget.

Ofta är det möjligt att de som äger lokalen där konferensen hålls också ordnar med catering. Detta då konferenslokaler ofta ligger i just hotell. Ett hotell är överlag ett mycket bra ställe att ha en konferens på. Eftersom både catering, övernattning och lokalen ligger på ett och samma ställe, frigör det en hel del tid för företaget att ägna sig åt det som är viktigt. Här är en cateringleverantör i Uppsala: http://www.mat-verkstan.se/.

Tre andra tips för en lyckad konferens (oavsett om den sker i Uppsala eller annan stad)

 

  1. Var ute i god tid. En konferens, som vilken större sammankomst som helst, kräver ofta god planering för att bli lyckad.
  2. Håll hårt på organiseringen. Gör upp ett tydligt schema för dagen. Sätt tider för raster, kaffe, lunch och middag och håll planen. Var även tydlig med detta för deltagarna. På så vis slipper de undra över när det är mat eller paus, och kan istället koncentrera sig på själva mötet.
  3. Hitta på någon rolig aktivitet. Att deltagarna får komma lite närmare varandra kan göra mycket för företaget. Ett utmärkt sätt att skapa möjligheter för detta är att anordna någon rolig aktivitet. Deltagarna får umgås med varandra utan att det är jobbrelaterat, samtidigt som delade minnen skapas som de sedan kan se tillbaka till.
6 May 2017