En hälsoundersökning i Uppsala ger klara besked

Det finns många som går omkring med en gnagande känsla inombords. Hur mår jag - egentligen? I och med att många idag känner av den ökade stress som finns i vårt samhälle så finns det också all anledning att hitta ett svar på den frågan. Stress kan, i ett överflöd, leda till följdsjukdomar och utbrändhet. Så, hur mår du egentligen? En hälsoundersökning i Uppsala kan ge dig svaren på den frågan.

Förr var en hälsoundersökning lite av var mans sak. Vid en viss ålder så genomförde man en hälsoundersökning med givna intervaller och fick genom detta också klarhet i hur den egna fysiken såg ut. Det är något som numera återigen aktualiserats: fler väljer att boka in sig på en hälsoundersökning och få reda på hur man mår - både på in- och utsida.

Så går en hälsoundersökning till

Att boka in en hälsoundersökning i Uppsala innebär att man först och främst blir undersökt av en läkare som tar prover - blodtryck, blodvärden, urinprov och annat - och där detta sedan följs upp av samtal.

Det senare är viktigt då man genom dessa hälsosamtal kan identifiera risker i vardagen och försöka få till stånd förändringar och förbättringar. Det kan då handla om att man ordineras mer rörelse, mer motion, bättre kost - även en kostrådgivning inkluderas i en hälsoundersökning i Uppsala - och där exempelvis uppmaningar om att röka, snusa och dricka mindre alkohol kan ges.

Utöver detta så sätter man även ett fokus på stress och på hur den påverkar patienten i vardagen - och på arbetet.

Hälsoundersökning i Uppsala - även för företag

Arbete och vardag hänger ihop mer idag än tidigare. För många så sker arbetet hemifrån - inte minst i spåren av pandemin - och många har svårt att separera jobbet från vardagslivet. Det finns färre stämpelklockor idag och i och med det också mer flytande arbetstider. På gott och ont. Det onda ligger i att stressen ökar och att kraven på prestation ibland kan vara omänskliga. Vissa företagskulturer är inte sunda.

Definitionen av ett friskt företag ligger i hur pass välmående personalstyrkan är. Det är också där man måste börja. Hur mår personalen? En hälsoundersökning i Uppsala är något som även företag - oavsett storlek - kan boka in och då, löpande under viss tid, få undersökningar av personalen utförda.

Detta är ett bra sätt att identifiera problem och att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium. Oavsett om det handlar om att förändra arbetsplatsen - erbjuda bättre redskap och öka tänket på ergonomi i syfte att minska förslitningsskador - eller i syfte att reducera stress och se över kravbilden. Oavsett vilket så kan svaren från en hälsoundersökning av personalen leda till en positiv förändring. Det, om något, är en investering väl värd att ta.

17 Oct 2021