Kan en flyttfirma i Stockholm göra allt jobb åt mig?

Att flytta från en bostad till en annan innebär alltid en stor påfrestning – både fysiskt och psykiskt. Ur det fysiska perspektivet så ser vi här till allt som behöver bäras, paketeras, flyttas och sorteras, saker som alltid är tråkigt och tar lång tid och som man verkligen gruvar sig för. Lägger man sedan till det rent logistiska som att hyra bil, stå i köer och att sedan återigen bära och packa upp så förstår man denna påfrestning – speciellt då om man bor i en större stad som exempelvis Stockholm där avstånden är större, fler människor i omlopp och där det helt enkelt tar längre tid att flytta.

Det rent psykiska perspektivet av en flytt är man liksom river upp och börjar om och detta är något som kan hänga ihop med det rent fysiska – det blir helt enkelt jobbigare att genomföra en flytt om man måste sköta allting själv. Och har man dessutom ett heltidsjobb så innebär detta att flytten måste ske under en helg och där man då har en större tidspress på sig också. Det finns dock lyckligtvis hjälp att få och detta in form av att man anlitar en flyttfirma som sköter allting åt en. Här räknar vi allt ifrån paketering, sortering, bärande av alla möbler och saker man samlat på sig samt fordon som fraktar allt till den nya bostaden. Att anlita en flyttfirma är i många fall en riktig livräddare som gör att flytten blir enkel och att man på ett helt annat sätt kan se fram emot sitt nya boende utan ångest över det gamla.

I Stockholm blir detta än mer påtagligt än någon annanstans i Sverige – där opererar nämligen flyttfirmor ofta på tidpunkter som passar den kund man arbetar åt och man kan därför på ett helt annat sätt dra nytta av sin flyttfirma genom att få allting flyttad under en tid då man själv är på jobbet. Naturligtvis sker även detta i andra städer och vice versa – att man vill se hur den flyttfirma man anlitat sköter sitt jobb – men just denna flexibilitet är ganska unik för just Stockholm. Att anlita en flyttfirma är någonting som ska ses som en investering i sig själv – att slippa bära, paketera och riva upp sår i form av minnen och annat ska man inte behöva göra bara för att man ska byta bostad och detta oavsett om man nu bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Kan en flyttfirma i Stockholm hålla tidsramen?

Det som kan skilja en flyttfirma i Stockholm mot en i en mindre stad är att man ofta behöver längre tid på sig. Det är saker som trafik, högre och mer svårtillgängliga hus och lägenheter som påverkar mer i Stockholm och därför behöver också alltså en flyttfirma också mer tid då man förhandlar om betalning. Detta bör man vara medveten om och acceptera som privatperson i Stockholm – detta då man då själv är medveten om det extrema som kan hända i trafiken där. En flyttfirma i Stockholm får ju inte direkt en egen fil att köra i, eller hur?

2 Aug 2017