Låt utföra en överlåtelsebesiktning innan ni köper huset i Uppsala

Det är lätt att man missar fel när man själv undersöker huset man vill köpa i Uppsala. Därför kan det vara klokt att i stället låta en certifierad byggingenjör göra en överlåtelsebesiktning.

Det är lätt att man förälskar sig i ett hus och inte riktigt ser de fel och brister som finns. Men det är inte heller alltid så lätt att veta vad man ska titta efter. Som köpare har man enligt lagen undersökningsplikt och man kan inte i efterhand påtala fel och brister som hade gått att upptäckas innan köpet. Tänker man köpa ett hus kan det därför vara klokt att i stället låta en certifierad byggingenjör undersöka huset och göra en överlåtelsebesiktning.

Vid en överlåtelsebesiktning undersöks även marken runt huset

Vill man ha hjälp med att göra en överlåtelsebesiktning i Uppsala ska man kontakta en oberoende besiktningsman. Det är viktigt att man är noga och väljer en besiktningsman eller byggingenjör som är certifierad. För att kunna besiktiga huset på ett korrekt sätt måste besiktningsmannen få tillgång till husritningarna och dokument gällande eventuella reparationer som har utförts. Men det är viktigt att också prata med säljaren eftersom denne har plikt att berätta om tidigare renoveringar och problem med huset. När en besiktningsman undersöker ett hus både tittar, känner och luktar denne sig fram i alla rum. Dålig och unken lukt kan exempelvis tyda på fuktskador inne i väggarna. Man undersöker även fasaden och marken runt huset för att se om dräneringen är tillräcklig.

14 Mar 2022