Magasinering löser många problem i Stockholm

Ett problem som kan uppstå vid exempelvis flyttar är att man plötsligt har fler saker än vad man har yta att ställa dessa på. Om du exempelvis väljer att flytta ihop med din partner så kommer era två hem att förvandlas till ett gemensamt sådant och alla era föremål kommer förmodligen inte att få plats - vare sig i den yta där ni ska leva och bo eller i de tillhörande förråden.

En liknande situation kan uppstå om du skulle flytta från en större lägenhet till en mindre, eller om du kanske tänkt dig att hyra ut din bostad då du ska ut och resa. Du får - helt enkelt - för mycket möbler, saker och föremål. Lösningen för samtliga dessa situationer är att man hyr ett utrymme och vänder sig till ett företag inom magasinering. I synnerhet i Stockholm är magasinering väldigt vanligt förekommande och det är just alla flyttar som är anledningen till detta.

I Stockholm så sker flest flyttar i Sverige och av ovan nämnda skäl så blir magasinering en viktig del i att dessa ska förflyta så bra och smidigt som möjligt. Detta har gjort att magasinering dels är väldigt nödvändigt och att det dels också finns väldigt många olika företag i Stockholm som erbjuder tjänsten. Vissa bra - andra sämre, tyvärr.

Hur hittar du rätt magasinering i Stockholm?

Att välja fel partner för magasinering kan vara ett ödesdigert misstag. I många fall så får man vad man betalar för och därför kan ett väldigt lågt pris mycket väl vara en indikator på att företaget kanske inte erbjuder den kvalitet man som kund eftersöker. Det lager man använder för magasinering kan vara för kallt, det kan vara för varmt och det kan vara för fuktigt - samtliga dessa element kan medföra skada för de föremål som förvaras. Men - ett lågt pris behöver inte per se betyda sämre kvalitet. I Stockholm så kan det vara så att avståndet från city spelar stor roll; ju längre bort från innerstaden du kommer - desto billigare magasinering erbjuds du. Den bästa lösningen är att besöka lagren på plats och skapa en egen bild av vilken typ av magasinering det handlar om.

Viktiga frågor du bör få svar på

Priset är naturligtvis viktigt och likaså vilken typ av miljö dina saker ska förvaras i. Det finns även andra frågor som kan vara avgörande och vi tänkte snabbt titta på några sådana:

  • Säkerheten. En viktig del i magasinering - naturligtvis. Dina saker måste förvaras på ett säkert sätt och där ingen annan än du har tillgång till dem. Larm, kameraövervakning, vaktbolag och lås är viktiga delar i säkerheten - hur många av dessa erbjuds av företaget du kontaktar?
  • Avtal: Hur länge har du tänkt dig att använda magasinering? Finns det möjligheter att bryta avtalet? Får du bättre pris om du väljer att binda dig över en längre tid? Ingår försäkring och hur pass omfattande är den?
  • Bekvämlighet. Hur får du dina saker på plats? Många erbjuder både hämtning och hemkörning vid magasinering. Om du ska packa själv så kan du vara mer noggrann, men om företaget sköter stuvningen så bör en erfaren packmästare finnas till hands.
27 Feb 2018