Så fungerar bygglov i Uppsala

Ska du göra en utbyggnad? husBygga nytt? Ändra fasaden? Det är mycket att hålla redo på när något ska byggas, eller när en utbyggnad ska ske. Lättare blir det kanske inte av att informationen skiljer sig åt en del beroende på kommun, och kanske till och med var i kommunen du bor och hur området är klassat. Informationen nedan gäller för Uppsala – här tar vi upp det mest väsentliga.

Vad behöver man bygglov för att göra?

Det första steget, oavsett om du bor i Uppsala eller i någon kommun, är att titta på vad som faktiskt gäller. Behöver du verkligen ett bygglov för det du tänkt göra? Eller räcker det med att skicka in en anmälan? Som regel behövs bygglov för utbyggnad, bygga nytt eller ändra en byggnad, även om det finns några undantag. Bygglov krävs också i följande fall:

  • Sätta upp ett plank eller en mur. 
  • Göra en utbyggnad i form av en inglasad altan. 
  • Ändra användningen av en lokal, till exempel från bostad till kontor eller tvärtom. 
  • Ändra fasadmaterial. 

Vad kostar det?

Hur mycket det kostar beror på vad som ska göras. På Uppsala kommuns hemsida står det ”Avgift i kronor: 0,5, bygglovsavgift” när det handlar om ny- och tillbyggnad. Det finns dock en rad olika andra åtgärder listade, alla med olika priser. ”Grundförstärkning av en- eller tvåbostadshus” kostar till exempel 14 000 kronor i avgift.

För dig som ska göra en utbyggnad kan det även vara relevant att känna till att ”ändring av en- eller tvåbostadshus, ifall förändring innebär att bärande delar eller konstruktion berörs” innebär 6 500 kronor i avgift.

Så funkar det – i korthet

Processen i sin helhet att söka bygglov i Uppsala är som den i andra kommuner. Det första du bör göra är att ta reda på om du faktiskt behöver ett bygglov, eller om det räcker med att göra en anmälan. Vidare behöver du veta vilken karta du ska beställa av kommunen. Sedan ska handlingar och dokument skapas. Det finns listor på vad dessa är mer exakt.

När du väl gör din ansökan är det viktigt att göra den så komplett som möjligt. Handläggningstiderna kan vara ganska långa, och om du behöver komplettera din ansökan kan dessa tider fördubblas, eller åtminstone öka väsentligt. Skulle du råka lämna in kompletteringarna försent kommer ärendet dessutom att avslutas, vilket gör att du behöver skicka in din ansökan på nytt.

När ansökan väl är inlämnad kommer du att få hjälp av personlig handläggare, och granskning sker. I Uppsala gäller att om handläggningen tar mer än 10 veckor från att din ansökan har tagits emot, kommer en reducerad avgift att ges. Från vecka nr 11 kommer den att reduceras med en femtedel, för varje vecka som hinner gå tills du får ditt beslut.

Om din ansökan blir godkänt kommer du att få ett startbesked och kan därmed börja bygga. Därefter kommer en kontrollansvarig att följa upp arbetet, vilket kan vara du som byggherre, eller en fackman.

 

1 Feb 2019