Se upp med städfirmor som erbjuder flytthjälp

Visst kan det vara smidigt om ett städföretag både utför flyttstädningen och sedan genomför själva flytten. De tar hand om hela den jobbiga delen i flytten och man kan själv koncentrera sig på det roliga. Många städföretag i större städer, ex Stockholm, Uppsala och Malmö har uppfattat att kunden efterfrågar denna smidiga lösning och därmed även valt att erbjuda flytthjälp. Men att anlita samma företag för bägge dessa tjänster är inte alltid genomtänkt. Det visade en undersökning som TV-programmet PLUS genomförde för några år sedan.

Om ett företag vill hjälpa privatpersoner (eller andra företag) att flytta gods måste företaget ha ett tillstånd för att utföra yrkestrafik. Detta enligt Yrkestrafiklagen. Det är även ett tillstånd som krävs för att försäkringsbolagen ska försäkra det som transporteras i bilarna. Men många städföretag som erbjuder flyttstädning i Uppsala och även erbjuder flytthjälp har inte detta tillstånd. Till stor sannolikhet handlar det om okunskap men till viss del kan det handla om ekonomi då det trots allt kostar en del att få detta tillstånd.

När PLUS valde att ringa runt till 21 olika städföretag för att kontrollera om de erbjöd flytthjälp visade det sig att enbart 3 av dessa både erbjöd flyttstädning och flytthjälp och hade de tillstånd som krävdes. Det betyder att de kunder som anlitade övriga 18 företag riskerade att inte få ersättning om godset skulle gå sönder under transport.

Varit RUT-problem

När PLUS genomförde undersökning var det lagligt att göra RUT-avdrag på flyttstädning men inte på flyttstäd. Detta visade sig flera städföretag gå runt genom att ta ett större pris för städningen eller helt enkelt baka ihop städning och flytt på samma belopp.

Sedan dess har RUT-avdraget ändrats så att det även kan utnyttjas vid flytt. Däremot vittnar många städföretag att kunderna inte är helt införstådda med detta. Det syns även i marknadsföringen av flyttföretag. Ett av de större företagen i Uppsala som enbart erbjuder flyttservice marknadsför sig med ”Flytta med RUT-avdrag”. Det blir därmed ett sätt att påminna kunderna om att flytten faktiskt nu är berättigad RUT-avdrag.

I och med att RUT-avdraget ändrats är det inte något man behöver jämföra mellan företagen. Ska man däremot både ha flyttstädning och flytthjälp finns en fördel att anlita ett företag för den ena tjänsten och ett annat för den andra. I exempelvis Uppsala finns företag som erbjuder bägge tjänsterna, och har rätt tillstånd, så det är inte omöjligt att anlita dessa företag. Det man helt enkelt får fråga efter är bevis på detta tillstånd.

(Företaget i Uppsala som det refereras till i texten har inte granskats gällande tillstånd. De är enbart med som ett exempel utifrån hur RUT-avdrag kan lyftas upp i marknadsföringen av städföretag.)

17 Jul 2017