Vilket takmaterial ska jag välja till huset?

Tegel, plåt, papp eller kanske gräs? Det finns ett flertal olika takmaterial att välja mellan när huset ska byggas eller om enbart taket ska läggas om. Alla material har sina fördelar och nackdelar så det går inte att direkt säga vilket material som är bäst. Däremot går det att säga vilket material som passar bäst utifrån de specifika omständigheterna. Här presenteras två av de vanligare takmaterialen, plåt och tegel.  

Plåt

Med det stora utbudet av plåttak i dag finns det tak som passar för de flesta hustyper. Det finns däremot några få undantag. Är det en liten röd timmerstuga med vita knutar från 1800-talet förväntas man hålla samma känsla på taket. Då bör man hålla sig till tegel.   

Fördelen med att använda plåttak är framförallt enkelheten. Det är enkelt att montera taket samtidigt som det väger relativt lite. Därmed belastas inte undertaket i någon större utsträckning. Man behöver inte heller underhålla taket speciellt mycket.

Nackdelen med att använda plåttak är att lutningen oftast behöver vara på minst 14. Dessutom blir det slitet och fult med tiden – något som inte tegel blir i samma utsträckning.

Tegel

Tegel är ett av de äldsta takmaterialen som fortfarande används. Det uppskattas mycket på grund av dess levande känsla och naturliga material. Med tiden förändras även teglet i utseende vilket bara gör det vackrare. Tegel är idag det vanligaste takmaterialet och passar på villor, fritidshus och boningshus. Tegel används däremot mer sällan på flerfamiljshus samt hus där taket har väldigt liten lutning.

Fördelen med att använda tegeltak är teglets hållbarhet och vackra utseende. När andra material tappar kvalité över tid så kan tegel hålla i cirka 100 år. Vill man hålla nere kostnaden kan man alltså köpa begagnade tegelpannor och ändå förvänta sig att de kommer hålla många år.  Därmed blir tegeltaket även miljövänligt då det går att återanvända under lång tid. Ett tegeltak är även lätt att underhålla. Skulle en panna gå sönder är det enkelt att byta ut just den.

Nackdelen med att använda taktegel är att man måste förhålla sig till lutningen på taket. Om man använder ofalsade takpannor krävs det att lutningen är minst 22 grader. De pannor som tillverkas idag är däremot falsade och kräver därmed bara 14 graders lutning. Orsaken är att det inte är tätt mellan pannorna och att fukten annars för lätt kryper in och stannar kvar under pannorna. Utöver det är tegel relativt tungt och kräver ett hållbart undertak.

Sök inspiration - och kunskap

Ta dig tid innan du bestämmer dig för vilket takmaterial du ska använda. Sök inspiration från olika håll och se på de olika fördelarna och nackdelarna. Men hör även med fackmän gällande vad de anser är bäst. I likhet med andra större renoveringar kan man tjäna på att höra med flera företag både utifrån kunskap och pris. Ett tips är även att kontakta företag i intilliggande städer. De som bor i Stockholm kan exempelvis även kontakta takläggare i Uppsala och Västerås. Med tanke på att arbetet är relativt stort brukar det inte vara några problem för de att åka till dig trots att du inte bor i samma stad.

31 Mar 2017